Evenementen

08 mei 2014

Cursus: Juridische actualiteiten zorgvastgoed en volkshuisvesting

De sprekers staan stil bij de belangrijkste (juridische) ontwikkelingen in deze dynamische werelden en het snijvlak daartussen. Meer

13 mei 2014

Seminar Actualiteiten Arbeidsrecht

Tijdens dit seminar wordt niet alleen ingegaan op de laatste stand van zaken wat betreft de Wet Werk en Zekerheid, maar ook op de belangrijkste ontwikkelingen in de jurisprudentie. Meer

20 mei 2014

Cursus: Fraude in letselschaderegeling

 De do’s en don’ts bij (het vermoeden van) fraude in de letselschaderegeling Meer

03 juni 2014

Cursus: Aanbestedingswet 2012 [Kluwer]

Inmiddels is de Aanbestedingswet 2012 sinds 1 april 2013 in werking getreden. Wat zijn de eerste ervaringen met deze wet? Wordt het beoogde effect bereikt, te weten het scheppen van een eenvoudiger kader voor het plaatsen van overheidsopdrachten, alsmede een lastenverlichting voor ondernemers en aanbestedende diensten? Meer

03 juni 2014

Cursus: Overnames in vogelvlucht

In deze cursus wordt inzicht gegeven in het overnameproces dat vaak gepaard gaat met vraagstukken op het gebied van overgang van onderneming, harmonisatie van arbeidsvoorwaarden en medezeggenschap. Meer

10 juni 2014

Cursus: Productaansprakelijkheid en Product-recall

In deze training leert u hoe ver de productaansprakelijkheid gaat en tot welke maatregelen uw bedrijf gehouden kan zijn. Meer

12 juni 2014

Cursus: Security & data breaches

Deze cursus vindt op 12 juni 2014 plaats bij Kennedy Van der Laan aan de Haarlemmerweg 333 te Amsterdam. Meer

17 juni 2014

Seminar: Product Recall in de Foodsector [Extern]

Tijdens het seminar Product Recall in de Foodsector op 17 juni worden de theorie en de actuele wettelijke kaders toegelicht door Peter van den Broek. Meer