Nieuws

Update: Technologiecontracten

Ondernemingen en instellingen die actief zijn in de technologie sector krijgen te maken met een aantal Europese ontwikkelingen, zoals de Nieuwe Groepsvrijstelling Technologieoverdracht, de Europese know-how richtlijn en het Europese Eenheidsoctrooi. Wat verandert er? Meer

Rentederivaten en het MKB – een complexe combinatie

Het is de afgelopen maanden veelvuldig in nieuws geweest: de advisering van banken bij de verkoop van renteswaps - derivaten waarbij de variabele rente wordt geruild tegen een vaste rente - aan het MKB schiet meer dan eens tekort.. Rechtbank Oost Brabant (zittingsplaats ’s-Hertogenbosch) heeft op 26 maart 2014 een uitspraak gedaan waarin dit (opnieuw) wordt bevestigd. Meer

De do's and don'ts van de opzegtermijn

Welke opzegtermijn moet de werknemer in acht nemen? Het gaat vaak fout, hier de do’s and don’ts van de opzegtermijn. Meer

Personeelsdossiers bij outsourcing: denk aan de privacybelangen van werknemers

Mogen personeelsdossiers integraal worden overgedragen aan de insourcer of moeten personeelsdossiers eerst worden ‘opgeschoond’? Meer

De nieuwe Anti-Piraterijverordening: krachtiger geschut tegen namaak en piraterij dan zijn voorganger?

De douaneautoriteiten spelen een zeer belangrijke rol bij de handhaving van intellectuele eigendomsrechten. De Anti-Piraterij Verordening (APV) voorziet daarbij in de voorwaarden waaronder de douane kan optreden als er een vermoeden van inbreuk op deze intellectuele eigendomsrechten bestaat. Meer

Hoge raad over cessieverboden: Het zijn woorden die ertoe doen

Na het Oryx/Van Eesteren arrest hebben lagere rechters vaak de goederenrechtelijke werking van cessieverboden als uitgangspunt genomen. Ten onrechte, zo oordeelde de HR recentelijk. Meer

Verval dekking: schending medewerkingsplicht alleen is niet voldoende

Ook bij schending van de medewerkingsplicht kan de verzekeraar slechts dekking weigeren als hij aantoont dat hij door dit niet-medewerken in zijn redelijke belangen is geschaad. Meer

De nieuwe concentratietoets van de Nederlandse Zorgautoriteit

Per 1 januari 2014 moeten zorgaanbieders hun voornemen tot een concentratie melden bij de Nederlandse Zorgautoriteit. Deze concentratietoets geldt naast die van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Waarom is deze extra toets ingevoerd, voor wie geldt deze, welke gevolgen heeft de toets voor de praktijk en wat is de verhouding tussen de nieuwe toets en de bestaande concentratietoets van de ACM? Meer

Ruime ontheffingsbevoegdheid provincie in strijd met de Wet ruimtelijke ordening

Wanneer provincies in een verordening regels opnemen over de inhoud van bestemmingsplannen, is de bevoegdheid om ontheffing te verlenen van die regels heel beperkt. Dat blijkt uit een recente uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Meer

Arbeidsrecht en onderwijs

Arbeidsrechtelijke kwesties in het onderwijs zijn vaak net even anders dan ‘normaal’. Zo zal in iedere zaak moeten worden nagegaan of de betrokkene werknemer of ambtenaar is. Meer