Nieuws - Verzekeringen en aansprakelijkheid

Schade door openrijden spoorwissel

Rechtbank Gelderland 11 december 2013 Tijdens de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden door bedrijf X is met een werktrein een wissel opengereden, waardoor schade aan het spoor is ontstaan. Het was de verantwoordelijkheid van de werktreinbegeleider, ter beschikking gesteld door bedrijf Y, om Meer

Voormalig huurder verantwoordelijk voor bevriezing kraan?

Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 25 maart 2014 A huurt woon- en bedrijfsruimte van B. Op enig moment zegt hij de huur van de woonruimte op en schakelt daarbij de thermostaat uit. Enkele maanden later springt een kraan in het woongedeelte kapot door bevriezing, wat ook tot schade aan de Meer

Onduidelijkheid toedracht arbeidsongeval staat niet aan aansprakelijkheid ex art. 7:658 BW in de weg

Gerechtshof Amsterdam 31 december 2013 X heeft tijdens werktijd een snijwond aan zijn linkerpols opgelopen en spreekt zijn werkgever Y aan voor zijn schade. Y betwist onder meer dat X zijn letsel in de uitoefening van zijn werkzaamheden heeft opgelopen. Naar het oordeel van het hof zijn er Meer

Werkgeversaansprakelijkheid nachtelijk lossende vrachtwagenchauffeur

Rechtbank Overijssel 16 juli 2013 Vrachtwagenchauffeur X raakt bij het nachtelijk lossen van een topzware machine bekneld, met amputatie van het onderbeen tot gevolg. De kantonrechter oordeelt tot een zorgplichtschending. Het lossen van topzware lading is een inherent gevaarlijke handeling, Meer

Werkgeversaansprakelijkheid tussen zzp’ers?

Rechtbank Gelderland 12 februari 2014 Een zzp’er zakt tijdens werkzaamheden door een dak, waarbij hij letsel oploopt aan zijn voet. Daarop spreekt hij degene voor wie hij werkt aan, die ook zzp’er is, primair op grond van 7:658 lid 4 BW (aansprakelijkheid van een inlener). De rechtbank Meer

Huisarts aansprakelijk voor gevolgen delay?

Rechtbank Gelderland 11 december 2013 X stelt dat zijn huisarts toerekenbaar is tekortgeschoten in zijn verplichtingen als huisarts door niet in te gaan op zijn herhaalde verzoeken om een consult aan huis. Hierdoor zou de huisarts een belangrijke diagnose hebben gemist, waardoor X te laat zou Meer

Kort geding over inkomensschade schilder

Rechtbank Gelderland 14 februari 2014 Motorrijder X is frontaal op een hem tegemoetkomende auto gebotst met letsel tot gevolg. De verzekeraar van de automobilist heeft aansprakelijkheid erkend. In kort geding is aan de orde of X recht heeft op een aanvullend voorschot. Onder meer draait het om Meer

Bewijslastverdeling in asbestzaak

Gerechtshof Den Haag 16 oktober 2013 X heeft als nabestaande van Y de werkgever (A) van Y aansprakelijk gesteld nu Y tijdens zijn werkzaamheden voor A aan asbest zou zijn blootgesteld. De bewijslast van deze stelling rust op X. X is volgens het hof niet in dit bewijs geslaagd. De stelling van X Meer

Niet zomaar een oorvijg

Rechtbank Rotterdam 28 maart 2013 Na een aanrijding tussen de auto’s van partijen is eiseres mishandeld door gedaagden. Gedaagde 1 is strafrechtelijk veroordeeld voor het geven van een oorvijg en gedaagde 2 voor openlijke geweldpleging. Eiseres houdt hen hoofdelijk aansprakelijk voor de door Meer

Vaststelling schade na seksueel misbruik

Gerechtshof Den Bosch 25 maart 2014 Het hof begroot de schade die X stelt te hebben geleden na seksueel misbruik door Y. Omdat X niet alle noodzakelijke gegevens voor de begroting van de arbeidsvermogensschade heeft kunnen geven, wordt een deel van de schade door het hof geschat. De gevorderde Meer