Patrick Wit

Patrick Wit

Advocaat, Dagelijks bestuur, Partner

  • Patrick Wit http://www.kvdl.nl/onze-mensen/patrick-wit/ Advocaat, Dagelijks bestuur, Partner +31 20 5506 642 patrick.wit@kvdl.nl http://www.kvdl.nl/wp-content/uploads/2012/12/Patrick-Wit.vcf http://nl.linkedin.com/pub/patrick-wit/3/768/b53
  • Reinoud Westerdijk http://www.kvdl.nl/onze-mensen/reinoud-westerdijk/ Advocaat, Partner +31 20 5506 638 reinoud.westerdijk@kvdl.nl http://www.kvdl.nl/wp-content/uploads/2012/12/Reinoud-Westerdijk.vcf http://nl.linkedin.com/pub/reinoud-westerdijk/4/671/66
  • Otto Sleeking http://www.kvdl.nl/onze-mensen/otto-sleeking/ Advocaat +31 20 5506 831 otto.sleeking@kvdl.nl http://www.kvdl.nl/wp-content/uploads/2012/12/Otto-Sleeking.vcf http://www.linkedin.com/pub/otto-sleeking/3/210/b56
  • Inge de Laat http://www.kvdl.nl/onze-mensen/inge-de-laat/ Advocaat, Partner +31 20 5506 839 inge.de.laat@kvdl.nl http://www.kvdl.nl/wp-content/uploads/2012/11/Inge-de-Laat.vcf http://nl.linkedin.com/pub/inge-de-laat/5/a57/98a

Outsourcing

“Kennis en vaardigheden ontwikkeld door complexe IT-outsourcings. ”

Al sinds de jaren negentig gaan organisaties in Nederland over tot het uitbesteden van activiteiten aan leveranciers. In die eerste jaren ging het vaak om het uitbesteden van complete IT-afdelingen, waarbij veel aandacht uitging naar de overgang van het personeel naar de dienstverlener en het uitwerken van service level agreements. Dit soort eerste generatie uitbestedingen komt nog steeds voor, maar in veel gevallen gaat het nu om het verplaatsen van eerder uitbestede activiteiten naar een nieuwe leverancier. De focus ligt daarbij het vormgeven van de samenwerking (governance), het voorkomen van afhankelijkheden en het vergroten van flexibiliteit.

De positie van de betrokken medewerkers blijft een belangrijk aandachtspunt. De vraag of deze medewerkers van rechtswege overgaan naar de nieuwe leverancier hangt steeds af van de omstandigheden en de wijze waarop de deal met de nieuwe leverancier vorm wordt gegeven.

De eerste uitbestedingen in Nederland

Het team Outsourcing van Kennedy Van der Laan was betrokken bij de eerste uitbestedingen in Nederland en heeft sindsdien veel opdrachtgevers en dienstverleners bijgestaan. De expertise is daarbij uitgebreid van IT-outsourcing naar alle denkbare vormen van uitbesteding, met name bedrijfsprocessen op het gebied van financiële administratie, verzekeringspolissen, HR en catering en facilitaire zaken. Het team heeft een ruime ervaring met uitbestedingen voor gereguleerde opdrachtgevers zoals banken, verzekeraars en zorginstellingen.

Ondersteuning bij alle aspecten van outsourcing

Wij ondersteunen onze cliënten op alle aspecten van de uitbesteding, niet alleen bij het opstellen en uitonderhandelen van de overeenkomst(en) en de HR aspecten. Onze specialisten op het gebied van privacy, financieel toezicht, mededingingsrecht, ambtenarenzaken en fusies en overnames worden ingeschakeld als dat nodig is.

Download Trackrecord Outsourcing

Chambers Europe 2013
“Kennedy Van der Laan has long boasted a robust, widely respected TMT practice, attracting an impressive range of high-profile clients from various industries. The firm’s IT department has a market-leading reputation, with its expertise relating to outsourcing, contracts and privacy law particularly highlighted. The group’s media practice is also well recognised. It represented IDTV in a case concerning its film ‘The Heineken Kidnapping’, and assisted tabloid newspaper Spits with defamation proceedings brought by an MP. In telecoms, the firm advises a range of fixed and mobile telephone operators with contentious and non-contentious matters.”

Sources say:
“The team is easily accessible, quick and very eager.”

Key Individuals:
“Data protection expert Hester De Vries is commended for her strong IT knowledge and practice.”

Joost Linnemann is able to draw upon his IT industry experience when advising clients on various topics, such as e-commerce, electronic signatures and digital security.”

Patrick Wit handles a range of regulatory and contentious matters in IT, outsourcing and data privacy.”

Jens van den Brink is “increasingly making a name for himself” in media and defamation law, according to market commentators.”

“Senior associate Reindert van der Zaal is praised as being “a great lawyer with high-value skills and a perfect understanding of business practice.” He advises on IP and media matters.”

Chambers Europe 2012
“This firm’s technology team is one of the most highly regarded in the Netherlands. It remains at the forefront of developments, often working on cutting-edge projects. The lawyers advised the Dutch national railway on a virtual network for matching international train information, and also handled IT contracts and software licensing agreements. On the media side, it attracts work in both the print and online sectors, most notably representing news blog GeenStijl and newspaper Spits in litigation. It further handled contentious work for De Persgroep newspapers. Its strength in the fields of free speech and defamation has resulted in some interesting work, such as a case over broadcaster VARA’s right to use satire. The team upholds its reputation for telecoms work, with clients including a major mobile operator and various fixed telecoms providers.”

Sources say:
“A strong, broad practice with reputable partners.” “Founding fathers of the IT scene.”

Key individuals:
Jens van den Brink earns much praise for his work on defamation and privacy matters. Clients pick out his up-to-date knowledge of new and social media as a particular strength.

Hester De Vries remains one of the market’s most highly respected specialists for data protection and privacy work.

(Former)Managing partner Joost Linnemann is well regarded for his work in IT, and specialises in e-commerce and complex technology projects and transactions.

Patrick Wit works on the intersection between IT, media and telecoms. A source comments: “He does a great job for his clients.”

Senior associate Reindert van der Zaal impressed sources with his media work, which often has an IP flavour. Clients note his calm demeanour and strong performance in court.

Legal 500 EMEA 2012
“Kennedy Van der Laan handles data protection, e-commerce, contracts, licensing, regulatory and outsourcing matters for IT suppliers, and other corporate and government entities. (Former) managing partner Joost Linnemann and Patrick Wit are the key contacts.”

Personeelsdossiers bij outsourcing: denk aan de privacybelangen van werknemers

Bij een outsourcing worden regelmatig werknemers overgenomen. Indien de outsourcing kwalificeert als een overgang van onderneming, zal de insourcer...

08 april 2014 

Computerrecht, Outsourcing en het Mededingingsrecht

Dat ‘outsourcing’ een breed begrip is blijkt wel uit de definitie die de Europese Commissie van de EU (‘Commissie’) hanteert. Volgens de...

31 maart 2014 

Is jouw bewerker écht “Safe Harbor certified”?

Achtergrond van Safe Harbor Gegevensverkeer naar landen buiten de Europese Economische Ruimte zonder een passend beschermingsniveau is in principe...

13 februari 2014 

Nieuwe Aanbestedingsrichtlijn: mogelijkheden voor gezamenlijk inbesteden verruimd

In de nieuw Europese Aanbestedingsrichtlijn, die op 15 januari jl. is aangenomen zijn voor het eerst de voorwaarden opgenomen waaronder aanbestedende...

28 januari 2014 

Nieuwe Aanbestedingsrichtlijnen aangenomen

Op 15 januari 2014 heeft het Europees Parlement de nieuwe Aanbestedingsrichtlijnen aangenomen. De door het EP aangenomen richtlijnen zullen de...

15 januari 2014 

Efficiënte outsourcing? Onderschat de macht van de ondernemingsraad niet!

Het succes van outsourcing valt of staat met een goede voorbereiding. Denk hierbij aan de interne voorbereidingen van de klant, zoals het in kaart...

15 januari 2014 

Outsourcing in Nederland: een overzicht van de juridische aspecten

Voor Practical Law UK hebben Patrick Wit, Joost Schmaal en Soo-Ja Schijf een artikel geschreven waarin een overzicht van de juridische aspecten van...

19 november 2013 

Regering introduceert voorstel 'brede' meldplicht datalekken

Sinds juni 2012 kent de Telecommunicatiewet een meldplicht voor inbreuken op de beveiliging van gegevens die in verband met de levering van een...

22 juli 2013 

Rechtspositie van werknemers onveranderd bij wisseling van payrollonderneming

Rechtbank Den Haag 26 juni 2013, C/09/433443/HA ZA 12-1463 De feiten Een payrollonderneming verzorgde de detachering en payrolling van ongeveer 600...

15 juli 2013 

De positie van werknemers bij outsourcing van ICT

Should they stay or should they go? In veel discussies over (internationale) outsourcing wordt er automatisch vanuit gegaan dat de mensen het werk...

28 juni 2013 

Hoge Raad bevestigt rechten werknemers bij overgang van onderneming

De kogel is door de kerk. De Hoge Raad heeft op 5 april 2013 zijn langverwachte arrest gewezen in de zaak Albron Nederland / FNV Bondgenoten c.s....

18 april 2013 

Outsourcing van ICT: de strijd tussen arbeid en kapitaal

Een rechtsvergelijking tussen Nederland, België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk over de kwalificatie van ICT-werkzaamheden. Lees hier het...

25 maart 2013 

Wijzigingen in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme per 1 januari 2013.

Per 1 januari 2013 is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (“Wwft”) aangescherpt. Op grond van de Wwft dienen onder...

18 februari 2013 

Werkgever ook aansprakelijk voor zzp’er? (Arbeidsrecht)

Hoge Raad 23 maart 2012, LJN BV0616 Samenvatting De opdrachtnemer drijft een eenmanszaak waarmee hij in opdracht van derden onder meer...

26 april 2012 

Overgang van onderneming: permanent gedetacheerde werknemers gaan mee over

Gerechtshof Amsterdam 25 oktober 2011, LJN: BU1290 Feiten Bij de personeels-bv Heineken Nederlands Beheer B.V. zijn zo’n 70 cateringmedewerkers...

31 januari 2012 

Poolse gedetacheerde vrachtwagenchauffeur valt onder algemeen verbindend verklaarde Cao

Kantonrechter Venlo, 10 augustus 2011, JAR 2011/234 Feiten De heer Nico Mooy is enig aandeelhouder en bestuurder van Mooy Oost Europa Service B.V....

12 december 2011 

Wetsvoorstel ‘versterking positie uitzendkrachten’

Een wetsvoorstel is nodig om de doelstellingen neergelegd in Richtlijn 2008/104/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008...

28 oktober 2011 

De toepasselijkheid van het BBA op uitgezonden werknemers

Gerechtshof Arnhem 12 juli 2011, LJN: BR3312 Feiten De werknemer is sinds 1 april 1989 in dienst van werkgever. Aanvankelijk verricht de werknemer...

30 september 2011 

Boontje komt om zijn loontje: Albron moet Heineken salarissen betalen (en moet Heineken Albron salarissen betalen)?

Albron Catering BV tegen FNV Bondgenoten en John Roest, Europese Hof van Justitie, zaak nr. C-242/09, 21 oktober 2010 De zaak Albron heeft de...

03 december 2010 

Besluit kennelijk onredelijk. Outsourcing duurder dan bestaande situatie

Gerechtshof Amsterdam (Ondernemingskamer) 12 juli 2010 Het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (het Ministerie) is...

30 september 2010 

Outsourcing - Route to the Netherlands

The initial analyses of the economic crisis indicated that outsourcing would increase significantly as businesses rushed to save costs. However, this...

01 september 2009 

Permanente detachering in concernverband en overgang van onderneming

Gaat de werknemer, in dienst van een personeelsvennootschap en gedetacheerd bij een werkmaatschappij, van rechtswege over indien (een gedeelte van)...

19 december 2008 

Outsourcing en het concentratietoezicht

Outsourcing neemt nog steeds in belang toe doordat technologie en systemen zich snel ontwikkelen, complexer worden en kostenbesparingsdruk toeneemt....

15 januari 2007 

Mededingingsrechtelijke aspecten van outsourcing

Voor outsourcing kunnen vele verschillende vormen gekozen worden die elk hun eigen mededingingsrechtelijke toetsingskader kunnen hebben dat...

01 april 2005 

Overgang van onderneming en outsourcing - Cursusprogramma Arbeids- en medezeggenschapsrecht

Op 17 september 2013 heeft de cursus ‘Eenzijdig wijzigen van arbeidsvoorwaarden’ plaatsgevonden bij ons op kantoor aan de Haarlemmerweg...

17 september 2013