Joost Linnemann

Joost Linnemann

Advocaat, Partner

  • Joost Linnemann http://www.kvdl.nl/onze-mensen/joost-linnemann/ Advocaat, Partner +31 20 5506 636 joost.linnemann@kvdl.nl http://www.kvdl.nl/wp-content/uploads/2012/12/Joost-Linnemann.vcf http://www.linkedin.com/in/joostlinnemann
  • Reinoud Westerdijk http://www.kvdl.nl/onze-mensen/reinoud-westerdijk/ Advocaat, Partner +31 20 5506 638 reinoud.westerdijk@kvdl.nl http://www.kvdl.nl/wp-content/uploads/2012/12/Reinoud-Westerdijk.vcf http://nl.linkedin.com/pub/reinoud-westerdijk/4/671/66
  • Martine de Koning http://www.kvdl.nl/onze-mensen/martine-de-koning/ Advocaat, Partner +31 20 5506 639 martine.de.koning@kvdl.nl http://www.kvdl.nl/wp-content/uploads/2012/12/Martine-de-Koning.vcf http://nl.linkedin.com/in/martindedekoning
  • Patrick Wit http://www.kvdl.nl/onze-mensen/patrick-wit/ Advocaat, Dagelijks bestuur, Partner +31 20 5506 642 patrick.wit@kvdl.nl http://www.kvdl.nl/wp-content/uploads/2012/12/Patrick-Wit.vcf http://nl.linkedin.com/pub/patrick-wit/3/768/b53

Informatietechnologie

“Juridische IT-problemen zijn vaak technisch op te lossen.”

Software en infrastructuur kennen tegenwoordig vele verschijningsvormen. Niet meer gewoon in het eigen gebouw of op het eigen werkstation maar elders in de vorm van een SaaS, PaaS of IaaS oplossing. Of nog iets verder weg, ergens in de Cloud. Al deze ontwikkelingen roepen nieuwe vragen op. Afnemers hebben steeds meer te maken met meerpartijencontracten. Waar liggen de juridische verantwoordelijkheden? Hoe waarborg je de beveiliging van persoonsgegevens als ze de hele wereld overgaan? En hoe bewaak je de continuïteit als één van de gespecialiseerde leveranciers het laat afweten?

Ontwikkelingen in de IT op de voet gevolgd

Het ICT-team van Kennedy Van der Laan volgt de technologische ontwikkelingen op de voet. Alleen op die manier kunnen we onze cliënten pragmatisch advies geven over de juridische implicaties van bijvoorbeeld e-commerce, elektronische handtekeningen en digitale beveiliging.

Sommige van onze advocaten komen zelf uit de IT- wereld, de anderen worden ook in de techniek opgeleid. Daardoor kennen zij de wereld van binnenuit. Dat is onze kracht. We begrijpen dat juridische problemen vaak ook of misschien zelfs beter technisch op te lossen zijn. Die oplossingen zie je alleen als je beide werelden met elkaar kunt verbinden.

Ons ICT-team is nationaal en internationaal toonaangevend. We werken voor internationale IT-providers en een breed scala van IT-gebruikers, zowel grote bedrijven als (semi) overheidsinstellingen. We worden vooral ingeschakeld bij projecten met een pionierskarakter, zoals de nationale OV-chipcard, het iris-scansysteem voor vliegtuigpassagiers en een wereldwijd bankproject om met behulp van digitale handtekeningen partijen in business to business-transacties te kunnen identificeren.

Download Trackrecord Informatietechnologie

Legal 500 EMEA 2014
“Kennedy Van der Laan’s ‘practical and business-minded’ Patrick Wit heads the practice, with the ‘highly experienced and knowledgeable’ Joost Linnemann advising on data protection and projects work. Reinoud Westerdijk handles licensing and cloud computing matters.”

Legal 500 EMEA 2013
Patrick Wit heads Kennedy Van der Laan’s practice, which handles a broad range of matters including commercial work, projects, licensing, data protection, and litigation. Contentious instructions have increased, and Joost Linnemann has been representing NS Groep in an investigation by the Dutch data protection authority.”

Legal 500 EMEA 2012
“Kennedy Van der Laan handles data protection, e-commerce, contracts, licensing, regulatory and outsourcing matters for IT suppliers, and other corporate and government entities. (Former) managing partner Joost Linnemann and Patrick Wit are the key contacts.”

Chambers Europe 2012
“This firm’s technology team is one of the most highly regarded in the Netherlands. It remains at the forefront of developments, often working on cutting-edge projects. The lawyers advised the Dutch national railway on a virtual network for matching international train information, and also handled IT contracts and software licensing agreements. On the media side, it attracts work in both the print and online sectors, most notably representing news blog GeenStijl and newspaper Spits in litigation. It further handled contentious work for De Persgroep newspapers. Its strength in the fields of free speech and defamation has resulted in some interesting work, such as a case over broadcaster VARA’s right to use satire. The team upholds its reputation for telecoms work, with clients including a major mobile operator and various fixed telecoms providers.”

Sources say:
“A strong, broad practice with reputable partners.” “Founding fathers of the IT scene.”

Key individuals:

Hester De Vries remains one of the market’s most highly respected specialists for data protection and privacy work.

(Former)Managing partner Joost Linnemann is well regarded for his work in IT, and specialises in e-commerce and complex technology projects and transactions.

Patrick Wit works on the intersection between IT, media and telecoms. A source comments: “He does a great job for his clients.”

 

Update: Technologiecontracten

Ondernemingen en instellingen die actief zijn in de technologie sector krijgen te maken met een aantal Europese ontwikkelingen, zoals de Nieuwe...

17 april 2014 

Personeelsdossiers bij outsourcing: denk aan de privacybelangen van werknemers

Bij een outsourcing worden regelmatig werknemers overgenomen. Indien de outsourcing kwalificeert als een overgang van onderneming, zal de insourcer...

08 april 2014 

De nieuwe Anti-Piraterijverordening: krachtiger geschut tegen namaak en piraterij dan zijn voorganger?

Inleiding De douaneautoriteiten (hierna aangeduid als “douane”) spelen een zeer belangrijke rol bij de handhaving van intellectuele...

07 april 2014 

Aanbesteders strakker aan de lijn, inschrijvers hebben iets meer ruimte

Uit twee recente vonnissen blijkt een interessante ontwikkeling voor het aanbestedingsrecht. Kort en zakelijk weergegeven: niet elke fout in een...

31 maart 2014 

Nieuwe Aanbestedingswet moet voor 18 april 2016 gereed zijn

Op 15 januari 2014 heeft het Europees Parlement de drie nieuwe Aanbestedingsrichtlijnen aangenomen. De door het Europees Parlement aangenomen...

28 maart 2014 

Hof van Justitie: Oostenrijkse rechter mag UPC verbieden toegang aan website te verlenen

Het Hof van Justitie van de EU heeft vandaag uitspraak gedaan in de zaak tegen UPC Wenen over de illegale streamingsite kino.to. Hiernaar werd...

27 maart 2014 

De regels over consumentenkoop: ook van toepassing op levering van digitale inhoud?

Hoe de implementatie van de Richtlijn Consumentenrechten 2011 zal leiden tot (uitleg)problemen bij de levering van digitale inhoud aan...

25 maart 2014 

IT contracten: let op de bijlagen!

Bijlagen zijn een integraal onderdeel van een IT contract. Voor de mensen uit de IT-operatie en de business staan de meest interessante afspraken in...

13 maart 2014 

Het slimme samenwerkingsmodel van Kennedy Van der Laan

Kennedy Van der Laan behield Nike als klant door een slimme samenwerking, maar wel een met een spagaat. Hoe zit dat? Samenwerken als strategie De...

05 maart 2014 

Kennedy Van der Laan lanceert Customized Alliance

Europese juridische maatwerkoplossing voor multinationals Met Nike als eerste cliënt lanceert het Amsterdamse advocatenkantoor Kennedy Van der Laan...

05 maart 2014 

Is jouw bewerker écht “Safe Harbor certified”?

Achtergrond van Safe Harbor Gegevensverkeer naar landen buiten de Europese Economische Ruimte zonder een passend beschermingsniveau is in principe...

13 februari 2014 

Big Data, kleine juridische zusters

Big Data is hot. En een beetje eng gezien alle aandacht voor de bescherming van de privacy van degenen die in de grote dataverzameling zitten. Alle...

11 februari 2014 

Hoge Raad bevestigt doorslaggevende rol Haviltex-norm bij contractuitleg

De Hoge Raad heeft wederom benadrukt dat bij de uitleg van overeenkomsten de Haviltex-norm beslissend blijft. Net als in het arrest van 5 april 2013...

10 februari 2014 

Advies Commissie van Aanbestedingsexperts niet bindend, maar wel relevant voor rechter

De gemeente Zevenaar heeft een niet-openbare aanbesteding georganiseerd voor de herontwikkeling en realisatie van haar gemeentehuis. Als...

29 januari 2014 

Nieuwe Aanbestedingsrichtlijn: mogelijkheden voor gezamenlijk inbesteden verruimd

In de nieuw Europese Aanbestedingsrichtlijn, die op 15 januari jl. is aangenomen zijn voor het eerst de voorwaarden opgenomen waaronder aanbestedende...

28 januari 2014 

Nieuwe Aanbestedingsrichtlijnen aangenomen

Op 15 januari 2014 heeft het Europees Parlement de nieuwe Aanbestedingsrichtlijnen aangenomen. De door het EP aangenomen richtlijnen zullen de...

15 januari 2014 

Per 1 januari 2014 nieuwe Managing Partner voor Kennedy Van der Laan

Bart de Man en Patrick Wit treden toe tot Dagelijks Bestuur Bart de Man is per 1 januari 2014 de nieuwe Managing Partner bij Kennedy Van der Laan....

19 december 2013 

Kennedy Van der Laan wint ook tweede rechtszaak voor zorg-IT specialist ALERT

Amsterdam, 27 november 2013 – Vandaag oordeelde de rechtbank in Den Bosch dat het TweeSteden Ziekenhuis het contract met zorg-IT-specialist ALERT...

27 november 2013 

Staat aansprakelijk voor onvoldoende opbouw vakantiedagen tijdens ziekte

Het vervolg, maar nog niet het eind. Sinds 1 januari 2012 hebben zieke werknemers, net als hun collega’s, recht op volledige opbouw van...

19 november 2013 

Verbond van Verzekeraars: “Wapen je tegen de risico’s van cybercrime”

Het Verbond van Verzekeraars heeft op 31 oktober 2013 het position paper ‘Virtuele risico’s, echte schade’ uitgebracht, waarin zij ingaat op de...

01 november 2013 

Verbod tot nevenwerkzaamheden op grond van goed werknemerschap

Indien een werkgever geen nevenwerkzaamhedenbeding is overeengekomen met de werknemer, kan hij dan toch de werknemer verbieden concurrerende...

30 oktober 2013 

Opschorting winstdelingsregeling: instemmingsplichtig of niet?

Artikel 27 lid 1 sub a van de Wet op de Ondernemingsraden (‘WOR’) bepaalt dat de ondernemingsraad (‘OR’) instemmingsrecht heeft ten aanzien...

28 oktober 2013 

Gekke dingen, die SLA’s

De SLA lijkt soms wel de heilige graal van de IT dienstverlening. In veel gevallen denkt de afnemer op rozen te zitten als hij concrete service...

17 oktober 2013 

Juridische eisen voor de inrichting van een website

De reeks Monografieën Recht en Informatietechnologie van Sdu Uitgevers biedt een totaalbeeld van ICT in relatie tot het recht. In losse delen worden...

10 oktober 2013 

Nieuwe aanbestedingsrichtlijnen komen steeds dichterbij

Op 5 september 2013 heeft de commissie Interne Markt van het Europees parlement ingestemd met de voorstellen voor de drie nieuwe...

23 september 2013 

Bewijsbeslag mogelijk in niet IE-zaken

Hoge Raad 13 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ9958 De voorzieningenrechter heeft de Hoge Raad de volgende prejudiciële vraag voorgelegd: ‘is...

23 september 2013 

De impact van de brede meldplicht datalekken [VIDEO]

Bij de Tweede Kamer is het wetsvoorstel voor ‘brede meldplicht datalekken’ ingediend. Een datalek betekent een inbreuk op de beveiliging van...

19 september 2013 

Zitten uw mensen bij de klant? Let op de Waadi!

In de ICT-sector worden regelmatig arbeidskrachten ‘uitgeleend’ aan een klant. Deze ICT-bedrijven kunnen worden geconfronteerd met de...

17 september 2013 

Software audit als melkkoe

Het is voor veel organisaties lastig om goed bij te houden of voor alle gebruikte software voldoende licenties zijn aangeschaft. De laatste jaren...

22 augustus 2013 

Kennedy Van der Laan wint belangrijke zaak voor zorg-IT specialist ALERT

“Deze overwinning is voor ALERT van groot belang en juridisch interessant. De rechtbank loopt zorgvuldig de eisen langs waaraan moet zijn voldaan...

21 augustus 2013 

Multi-vendor sourcing zonder toren van Babel

Een jaar of tien geleden leek het het ei van Columbus: breng alle IT onder bij die ene leverancier en alle problemen worden onder één dak opgelost....

24 juli 2013 

Regering introduceert voorstel 'brede' meldplicht datalekken

Sinds juni 2012 kent de Telecommunicatiewet een meldplicht voor inbreuken op de beveiliging van gegevens die in verband met de levering van een...

22 juli 2013 

De positie van werknemers bij outsourcing van ICT

Should they stay or should they go? In veel discussies over (internationale) outsourcing wordt er automatisch vanuit gegaan dat de mensen het werk...

28 juni 2013 

De implementatie van het nieuwe regime voor overeenkomsten op afstand

Is de wetgever te ver doorgeschoten wat betreft de levering van digitale inhoud? Inleiding In nummer 1 van 2012 van het tijdschrift voor...

18 juni 2013 

Het nieuwe regime voor overeenkomsten op afstand

Van radicaal vernieuwen naar behoudend moderniseren? Op 10 oktober 2011 heeft de Europese Raad, na bijna drie jaar onderhandelingen, een nieuwe...

18 juni 2013 

1 jaar Cookiewet: Privacy Advocaat Nicole Wolters Ruckert blikt terug én vooruit [VIDEO]

Op 5 juni 2013 is de eerste verjaardag van de cookiewet! Maar is er eigenlijk reden voor een verjaardagsfeestje of is het eerste levensjaar van de...

05 juni 2013 

Sociaal Akkoord: weer naar een ander ontslagrecht?

Na totstandkoming van het Regeerakkoord verscheen in onze nieuwsbrief het artikel ‘Ontslagrecht op de schop: waar moet u rekening mee houden?’....

07 mei 2013 

Eerlijke mededinging: Ambient intelligence, slimme marketing en loyaltyprogramma’s

Dit artikel behandelt de mededingingsrechtelijke aspecten van de inzet van databases met kopersgedrag die in de retailsector op steeds grotere schaal...

26 april 2013 

Haviltex-norm in ere hersteld

Hoge Raad, 5 april 2013, LJN: BY8101: terug naar Haviltex Inleiding Sinds het Haviltex arrest (Hoge Raad 13 maart 1981, NJ 1981, 635, Haviltex)...

18 april 2013 

Meer mogelijkheden verdeling bevoegdheden aandeelhouders

Soms is een verdeling van bevoegdheden tussen de verschillende aandeelhouders wenselijk. Dit is met name het geval bij het opzetten van een...

17 april 2013 

Nieuwe Europese richtlijn moet cybersecurity beter waarborgen

De Europese Commissie heeft recentelijk op 7 februari een nieuwe richtlijn voorgesteld met betrekking tot netwerk- en informatiebeveiliging. De...

15 februari 2013 

OPTA’s nieuwe cookie-FAQ’s: weinig nieuws onder de zon [VIDEO]

Reikhalzend werd uitgekeken naar de publicatie van de nieuwe ‘FAQ’s over de cookieregels’ van OPTA. De tekst van de cookieregels is duidelijk...

08 februari 2013 

Het Koningshuis als familiebedrijf: 5 essentiële stappen bij (troon)opvolging

Opvolging in het familiebedrijf is aan de orde van de dag. Niet alleen als koningin Beatrix haar kroon overdraagt aan haar...

29 januari 2013 

Do You Track? Vanaf 1 januari 2013 geldt een nieuw juridisch regime

Antwoord op een aantal prangende vragen INLEIDING Volgt u het surfgedrag van internetgebruikers over meerdere websites door middel van tracking...

11 januari 2013 

Embedden is openbaarmaken: vonnis in de Nederland.fm zaak

De Rechtbank Den Haag heeft zich eind december uitgesproken over de vraag of het embedden van radiostreams op de websites Nederland.fm en Op.fm...

11 januari 2013 

Het softwareoctooi in real life: het recht op een elektronische programmagids

Rechtbank Den Haag 19 december 2012, zaaknummer 412028 Ondanks dat het Europese Octrooiregister barst van de octrooien voor software-gerelateerde...

11 januari 2013 

Nexpak vs Technicolor: een uitspraak over de toepasselijkheid van algemene voorwaarden onder het Weens Koopverdrag

Op 1 augustus 2012 oordeelde de rechtbank Den Bosch (Nexpak/Technicolor, LJN BX3380) over de toepasselijkheid van algemene voorwaarden onder het...

21 augustus 2012 

HvJEU buigt zich over tweedehands software

HvJ EU 3 juli 2012, C 128/11 Op 3 juli heeft het HvJEU arrest gewezen in een zaak die speelde tussen Oracle en UsedSoft. In deze zaak gaat het om...

24 juli 2012 

Wederverkoopverplichting programma-aanbod op de kabel

Het heeft even geduurd maar op 8 mei 2012 heeft de Eerste Kamer eindelijk het wetsvoorstel tot wijziging van de Telecommunicatiewet en Mediawet 2008...

17 mei 2012 

Online beslechting van consumentengeschillen

Hoewel het aantal online consumententransacties sindsdien explosief is toegenomen, is er weinig veranderd op het gebied van online...

01 april 2012 

EU Hof in Football Dataco: streep door geschriftenbescherming voor databanken

EU 1 maart 2012, zaak C-604/10 (Football Dataco e.a. tegen Yahoo UK Ltd e.a.) HvJ Jaarlijks worden door Football Dataco in Engeland en...

28 maart 2012 

Adwords, de stand van zaken

Tempur voert regelmatig rechtszaken tegen concurrenten die de aanduiding ‘Tempur’ gebruiken in hun reclamecampagnes. Wanneer een concurrent het...

28 februari 2012 

The Power of Google: First Mover Advantage or Abuse of a Dominant Position?

Lees meer Auteur: Sophie van Loon Gepubliceerd in: dr. Aurelio Lopez-Tarruella (red.), Google & the Law - Empirical Approaches to Legal...

01 februari 2012 

Ziggo en XS4ALL moeten toegang tot The Pirate Bay blokkeren

Bespreking van het vonnis van de Rechtbank Den Haag van 11 januari 2012 in de zaak BREIN/Ziggo-XS4ALL In 2010 probeerde BREIN in kort geding Ziggo...

31 januari 2012 

Nieuwe Kansspelautoriteit: meer toezicht op kansspelen

De Eerste kamer heeft eind december 2011 ingestemd met de invoering van de nieuwe Kansspelautoriteit (”KSA”). De KSA vervangt het College van...

31 januari 2012 

Hof van Justitie bevestigt in Martinez/MGN het recht op forumshoppen bij procedure over internetpublicatie

Een bespreking van de zaken GmbH/X en Olivier Martinez/MGN Ltd van 25 oktober 2011 van het EU Hof van Justitie Het EU Hof van Justitie heeft in de...

12 december 2011 

Rechtbank Den Haag: ook ‘forward link’ geen openbaarmaking

Rechtbank ’s-Gravenhage, 2 november 2011, LJN: BU3223 Het plaatsen van een link naar inbreukmakende content is volgens vaste rechtspraak geen...

12 december 2011 

En nog een Adwords-uitspraak van het Hof van Justitie

Een bespreking van het Interflora-arrest van het Hof van Justitie d.d. 22 september 2011 (zaak C-323/09). Het Hof van Justitie heeft op 22...

28 oktober 2011 

De vermogensrechtelijke status van digitale gegevens

Dit voorjaar heeft het gerechtshof te Arnhem een arrest gewezen waarin de vermogensrechtelijke status van digitale gegevens aan bod is gekomen. Omdat...

13 oktober 2011 

Webwinkeliers en het herroepingsrecht in nieuwe Richtlijn Consumentenrechten

Harmonisatie in Europa De Europese Commissie heeft de nieuwe Richtlijn Consumentenrechten (de ‘nieuwe Richtlijn’) voorgesteld om op die manier...

25 juli 2011 

Aangenomen wetsvoorstel vereist voorafgaande toestemming gebruiker voor plaatsen cookies

Vorige week (op 21 juni 2011) heeft de Tweede Kamer een wetsvoorstel aangenomen dat de wijzigingen van de e-Privacyrichtlijn implementeert. Op grond...

30 juni 2011 

Het CBP blaft richting Google maar bijt nog niet

Op 19 april jl. besluit het College Bescherming Persoonsgegevens (hierna ‘CBP’) om aan Google Inc. en Google Netherlands B.V. (hierna...

27 mei 2011 

Kabinet wil downloaden uit illegale bron verbieden en commerciële internet-tussenpersonen aanpakken

In een ‘Speerpuntenbrief auteursrecht’ heeft staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie op 11 april 2011 duidelijk gemaakt welke richting...

29 april 2011 

Herroepingsrecht bij op afstand gekochte auto's

Het is al jaren mogelijk om via internet een auto aan te schaffen, maar tegenwoordig bestaat ook de mogelijkheid om online een nieuwe auto samen te...

01 april 2011 

Verduidelijking van bevoegdheidsregels voor via internet aangeboden diensten aan consumenten

Volgens Europese bevoegdheidsregels dient een procedure tegen een consument te worden ingesteld voor de gerechten van de lidstaat op het grondgebied...

27 januari 2011 

Intelligent contracteren

Het begrip ambient intelligence laat zich niet eenvoudig definiëren, bleek al in de inleiding van Van der Berg. Het is een verzamelbegrip waaronder...

06 januari 2011 

Interview Jens van den Brink voor Netkwesties.nl

Terug- en vooruitkijken met internet, dat deden de experts van Netkwesties voor de camera bij de herlancering van de titel afgelopen voorjaar. In...

24 december 2010 

Twitterfittie! @youpvanthek vs. T-Mobile leidt tot @AlexanderNL vs. Buzzcapture

Wat gebeurde er zoal op Twitter deze week? Natuurlijk ondermeer de kruistocht die Youp van ‘t Hek namens zoonlief ondernam tegen T-Mobile. Dat...

03 december 2010 

ARBIT: rijksvoorwaarden voor IT-overeenkomsten

Op 19 juli 2010 heeft de Rijksoverheid voorwaarden gepubliceerd die door de overheid gebruikt kan worden bij het contracteren van producten en...

03 december 2010 

Nieuwe regels stilzwijgende verlenging en opzegging consumentenovereenkomsten

In een eerdere editie van deze nieuwsbrief schreef Christoph Jeloschek over het wetsvoorstel stilzwijgende verlenging en opzegging van...

28 oktober 2010 

Nieuwe wet houdt meer rekening met het elektronisch verkeer

Eerder berichtte Otto Sleeking in onze nieuwsbrief al over een wetsvoorstel, waarbij een aantal wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek (BW) en het...

30 september 2010 

Google AdWords: een beknopt overzicht

AdWords zijn trefwoorden die, als ze door de internetgebruiker worden ingevoerd in Google, advertenties opleveren naast 'natuurlijke' zoekresultaten....

30 september 2010 

Uitspraak kort geding Brein vs. Ziggo/XS4ALL: geen blokkering The Pirate Bay

Bespreking van het vonnis Brein vs. Ziggo/XS4ALL van 19 juli 2010 Op 19 juli 2010 wees de Rechtbank Den Haag vonnis in het kort geding dat Brein...

30 augustus 2010 

Conceptwetsvoorstel versterking bestrijding computercriminaliteit leidt tot machtspositie voor de Officier van Justitie

Met een conceptwetsvoorstel van 28 juli wil demissionair minister Hirsch Ballin de strafrechtelijke maatregelen versterken ter bescherming van de...

30 augustus 2010 

Rechter oordeelt dat software geen zaak is, maar koopbepalingen wel gelden

Op 1 juni 2010 heeft het gerechtshof Amsterdam, nevenzittingsplaats Arnhem, voor het eerst een uitspraak gedaan waarin wordt geoordeeld over de vraag...

16 juli 2010 

Rechter oordeelt dat software geen zaak is, maar dat koopbepalingen wel van toepassing zijn op software

Op 1 juni 2010 heeft het gerechtshof Amsterdam voor het eerst een uitspraak gedaan waarin wordt geoordeeld over de vraag hoe software gekwalificeerd...

15 juli 2010 

Oordeel rechtbank 's-Gravenhage: verwijzing naar een met auteursrecht beschermd werk is openbaar maken

Rechtbank 's Gravenhage, 2 juni 2010 (FTD / Eyeworks) Dé manier om anno 2010 aan muziek of een film te komen is downloaden. Sites waar dergelijke...

25 juni 2010 

Annotatie bij Google/Adwords HvJEU

In deze annotatie staat Otto Volgenant stil bij de merkenrechtelijke aspecten, en wat uitgebreider bij de vraag of Google een beroep kan doen op de...

14 juni 2010 

Internetverkoop onder de herziene mededingingsregels voor verticale overeenkomsten

Consumenten kopen steeds meer producten via internet. Het aantal Nederlanders dat wel eens online winkelt is gestegen van 3,6 miljoen in 2002 tot 8,8...

20 mei 2010 

Nieuwe regels voor 'cookies'

Cookies zijn informatiebestandjes afkomstig van websites die worden bezocht en die door de browser op de computer van de gebruiker worden opgeslagen....

26 februari 2010 

Noot bij vonnis Rechtbank Arnhem d.d. 25 maart 2009

De Roode Roos BV beheert een webwinkel via www.derooderoos.com, waar zij orthomoleculaire voedingssupplementen verkoopt. De verpakkingen van deze...

01 september 2009 

Noot bij vonnis Rechtbank 's-Gravenhage 11 februari 2009

Innoweb exploiteert via de website Gaspedaal.nl een zogeheten 'metazoekmachine'. Op deze zoekmachine kan de bezoeker aan de hand van een aantal...

01 juni 2009 

Noot bij vonnis Hof van Justitie EG (rechtsbescherming databanken)

Rechtsbescherming databanken In dit arrest gaat het om een geschil tussen twee Bulgaarse partijen die zich bezighouden met de exploitatie van...

01 juni 2009 

Noot bij Hof Arnhem 24 juni 2008 (internetnotarissen / openbare verkopen.nl)

In dit hoger beroep bevestigt Hof Arnhem in grote lijnen de uitspraak van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Almelo van 11 februari 2008 . De...

08 december 2008 

Online kansspelen: do's and don'ts

Voor online gokken bestaat een grote markt, terwijl het aanbieden en gebruikmaken ervan eigenlijk illegaal is in de meeste jurisdicties. Het...

01 september 2008 

Noot bij Primakabin-Portakabin

In deze annotatie wordt ingegaan op het gedeelte van dit vonnis van de Rechtbank s'-Gravehage dat betrekking heeft op het gebruik van...

01 juli 2008 

Zoekmachines, een tour d'horizon van mogelijke mededingingsrechtelijke aspecten

Over de toepassing van de mededingingsbepalingen van het EG-Verdrag en van de Nederlandse Mededingingswet op zoekmachines bestaan nog nauwelijks...

01 juli 2008 

Grenzen conservatoir bewijsbeslag onder derden

Een bespreking van de beschikking van de Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem 3 april 2008, LJN: BC9312 (De Roode Roos / De Rooij) De...

24 juni 2008 

Nieuwe Richtlijn audiovisuele mediadiensten wacht op implementatie

De Televisierichtlijn (richtlijn 89/552/EEG) is vastgesteld voordat nieuwe technieken als video on demand en televisie via internet gemeengoed waren....

01 april 2008 

Noot bij Autotrack-Gaspedaal

In de inmiddels bloemrijke verzameling uitspraken over gespecialiseerde zoekmachines die de resultaten tonen van andere gespecialiseerde websites...

01 februari 2008 

Brussel is klaar voor video on demand… nu Den Haag nog

Over het voorstel voor de nieuwe Audiovisuele Mediadiensten Richtlijn (de "Richtlijn"), die de Televisierichtlijn poogt te moderniseren, berichtten...

31 januari 2008 

De publicatie van persoonsgegevens op internet

Heb jij ook een blog of sta je op Facebook of Hyves? Heb je jezelf al een gegoogled? Zo ja, dan heb je vast al ontdekt dat het Internet allerlei...

05 december 2007 

Verklaring terhandstelling inmiddels erkend door Hoge Raad

Algemene voorwaarden kunnen vernietigd worden als deze niet op de juiste manier en op het juiste tijdstip ter hand zijn gesteld. Om discussie over de...

23 oktober 2007 

Volgende aflevering Goksaga: rien ne va plus?

Op 6 maart 2007 heeft het Hof van Justitie een prejudiciële uitspraak gedaan die een nadere uitleg vormt van de uitspraak in zaak de Gambelli over...

16 juli 2007 

Mogelijkheid tot opleggen bevel in IE-zaken zonder oproeping wederpartij

Ex parte bevel voor het eerst toegepast bij beschikking van de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag van 7 juni 2007. Zoals eerder...

01 juli 2007 

Cases against Microsoft

In the past years, Microsoft has been under heavy antitrust scrutiny. The company has been accused of several forms of anti-competitive behaviour....

01 juni 2007 

Elektronisch contracteren

Juridische eisen voor de inrichting van een website Overeenkomsten worden steeds vaker afgesloten via websites of door uitwisseling van e-mail. Een...

01 januari 2006 

Produktenaansprakelijkheid voor software

Beschouwingen over de aansprakelijkheid voor informatieprodukten In dit proefschrift wordt de vraag onderzocht of de regeling van de...

01 januari 1995 

Cursus: Security & data breaches

Deze cursus vindt op 12 juni 2014 plaats bij Kennedy Van der Laan aan de Haarlemmerweg 333 te Amsterdam. Tijdstip: 09.30 - 11.45 uur. U bent...

12 juni 2014 

Cursus: IT-contracting (& internationaal)

Deze cursus vond op 25 maart 2014 plaats bij Kennedy Van der Laan aan de Haarlemmerweg 333 te Amsterdam. Inhoud cursus: Joost Linnemann en Otto...

25 maart 2014 

Cursus: Technologiecontracten

Op 15 april 2014 heeft de cursus 'Technologiecontracten' plaatsgevonden bij ons op kantoor aan de Haarlemmerweg 333. Maarten Schut en Sophie van...

15 april 2014 

Cursus: Big Data, Profiling, Cookies en andere vormen van commercieel gebruik van persoonsgegevens

Op 11 februari 2014 heeft de cursus Big Data, Profiling, Cookies en andere vormen van commercieel gebruik van persoonsgegevens plaatsgevonden bij ons...

11 februari 2014 

Workshop E-commerce: het nieuwe regime 2014

Op 23 oktober 2013 heeft de workshop Update E-commerce plaatsgevonden bij ons op kantoor aan de Haarlemmerweg 333. In een praktische workshop gaf...

23 oktober 2013